Haec habui dicere - to właśnie chciałem powiedzieć.

Suzanne Potts, ebooki

aaaaSuzanne Potts, ebookiaaaa

SPIS TRECI
| 5
Spis treci
Wstp
9
Cz I — ZESTAW NARZDZI
Przydatne narzdzia i techniki, które musisz pozna, zanim zaczniesz pracowa nad zdobyciem
wikszej pewnoci siebie i nad asertywnoci w miejscu pracy.
Rozdzia 1.
ELASTYCZNO ZACHOWANIA
15
Róne wybory i róne poziomy zmian
15
Rozdzia 2.
CZYM JEST ASERTYWNO?
19
Definicje zachowa asertywnych, nieasertywnych i agresywnych
19
Przykady zachowa agresywnych, asertywnych i nieasertywnych
20
wiczenie 2.1: Czy zachowujesz si asertywnie?
22
Rozdzia 3.
KOMUNIKACJA WERBALNA
23
Wraenie, jakie robimy na innych
23
Agresywne wzorce jzykowe
24
Nieasertywne wzorce jzykowe
24
Asertywne wzorce jzykowe
25
wiczenie 3.1: Jzyk wiadczcy o zachowaniu asertywnym, nieasertywnym
i agresywnym
27
Rozdzia 4.
KOMUNIKACJA NIEWERBALNA
31
Mowa ciaa
31
Spójno
32
wiczenie 4.1: Przyjmowanie stabilnej postawy
33
Ciao i umys
34
wiczenie 4.2: Zmiana sposobu…
34
Rozmowa telefoniczna
35
wiczenie 4.3: Dostosuj waciwoci gosu, aby rozmówca odniós róne wraenia
36
Rozdzia 5.
WIZUALIZACJA
37
Okrel swoje oczekiwania
37
Na czym polega wizualizacja?
38
Co widzisz (w przyszoci)?
39
Co syszysz (w przyszoci)?
40
Co czujesz (w przyszoci)?
40
wiczenie 5.1: Wszystko tkwi w umyle (cz 1.)
41
wiczenie 5.2: Wszystko tkwi w umyle (cz 2.)
42
Rozdzia 6.
WEWNTRZNY MONOLOG
45
Co sobie mówimy?
45
Zniechcajcy monolog wewntrzny
47
6
|
ZASUGUJESZ NA SZACUNEK! BD PEWNY SIEBIE I ASERTYWNY
Motywujcy monolog wewntrzny
48
wiczenie 6.1: Monolog wewntrzny — przygotowanie si do przyszej sytuacji
50
Interwencja na poziomie uczu
51
Rozdzia 7.
PRAWA I PRZYZWOLENIE NA ASERTYWNE ZACHOWANIA
53
Deklaracja prawa do asertywnoci
53
Daj sobie przyzwolenie
54
Prawa i obowizki
54
wiczenie 7.1: Moje prawa i prawa innych
55
Rozdzia 8.
PRZEKONANIA
59
Rodzaje przekona
60
Skd bior si nasze przekonania?
61
Niekorzystne i uyteczne przekonania
62
wiczenie 8.1: Niekorzystne czy uyteczne przekonania?
62
Jak zmieni przekonania?
66
Przykady uytecznych przekona
67
wiczenie 8.2: Zmiana niekorzystnych przekona na uyteczne
69
Rozdzia 9.
REZULTAT WYGRANA – WYGRANA
71
Na czym polega koncepcja wygrana – wygrana?
73
Umiejtno zadawania pyta
73
Sprawdzanie zrozumienia
74
Uzgodnienie stanowisk
75
Jak osign rezultat wygrana – wygrana?
75
wiczenie 9.1: Osiganie rezultatu wygrana – wygrana
79
Rozdzia 10. JAK MÓWI „NIE”
81
Korzyci z mówienia „nie”
82
„Dyplomatyczna odmowa”
82
wiczenie 10.1: Jak mówi „nie”
84
wiczenie 10.2: Mówienie „nie” i osiganie rezultatu wygrana – wygrana
85
Rozdzia 11. JAK SI ZACHOWYWA NA ZEBRANIU?
87
Komunikacja werbalna
87
wiczenie 11.1: Komunikacja werbalna
90
ZESTAW NARZDZI: wnioski
95
Cz II — SYTUACJE W MIEJSCU PRACY
Przewodnik, który krok po kroku przeprowadzi Ci przez sytuacje, z którymi moesz
si najczciej zetkn w pracy zawodowej.
Rozdzia 12. JAK SOBIE RADZI Z AGRESJ
99
Wprowadzenie
99
Pomyl, jak obecnie radzisz sobie z agresywnymi zachowaniami innych ludzi
(by moe jakiej konkretnej osoby)
100
SPIS TRECI
| 7
Czy zdarza Ci si wypowiada tego rodzaju stwierdzenia?
100
Rozwizanie krok po kroku
101
Rozdzia 13. KONSTRUKTYWNA OCENA PRACOWNIKA
107
Wprowadzenie
107
Wyobra sobie, e czeka Ci rozmowa oceniajca
108
Czy zdarza Ci si wypowiada tego rodzaju stwierdzenia?
108
Rozwizanie krok po kroku
109
Rozdzia 14. JAK SOBIE RADZI Z SZEFEM?
115
Wprowadzenie
115
Wyobra sobie indywidualne spotkanie z szefem (lub rozmow telefoniczn),
podczas którego przeoony sprawdza Twoje postpy w pracy
116
Czy zdarza Ci si wypowiada tego rodzaju stwierdzenia?
116
Rozwizanie krok po kroku
116
Rozdzia 15. POMOCNI WSPÓPRACOWNICY
121
Wprowadzenie
121
Pomyl o trudnych relacjach z którym z Twoich wspópracowników
122
Czy zdarza Ci si wypowiada tego rodzaju stwierdzenia?
122
Rozwizanie krok po kroku
123
Rozdzia 16. ZDROWE RELACJE Z KLIENTEM
127
Wprowadzenie
127
Pomyl o trudnej rozmowie z jednym ze swoich klientów
128
Czy zdarza Ci si wypowiada tego rodzaju stwierdzenia?
128
Rozwizanie krok po kroku
129
Rozdzia 17. UCZCIWE ROZMOWY DYSCYPLINARNE
135
Wprowadzenie
135
Pomyl o rozmowie dyscyplinarnej z pracownikiem, która by moe Ci czeka
136
Czy zdarza Ci si wypowiada tego rodzaju stwierdzenia?
136
Rozwizanie krok po kroku
137
Rozdzia 18. POMYLNE ROZMOWY REKRUTACYJNE
143
Wprowadzenie
143
Pomyl o rozmowie kwalifikacyjnej, króra by moe czeka Ci w przyszoci
144
Czy zdarza Ci si wypowiada podobne stwierdzenia?
144
Rozwizanie krok po kroku
145
Rozdzia 19. AKTYWNY UDZIA W ZEBRANIACH
151
Wprowadzenie
151
Pomyl o spotkaniu, w którym bierzesz udzia
152
Czy zdarza Ci si wypowiada nastpujce stwierdzenia?
152
Rozwizanie krok po kroku
153
8
|
ZASUGUJESZ NA SZACUNEK! BD PEWNY SIEBIE I ASERTYWNY
Rozdzia 20. PROBA O PODWYK
159
Wprowadzenie
159
Pomyl o rozmowie, jak by moe planujesz odby z przeoonym
lub pracownikiem dziau kadr
160
Czy zdarza Ci si wypowiada nastpujce stwierdzenia?
160
Rozwizanie krok po kroku
160
Rozdzia 21. PREZENTACJE, Z KTÓRYCH MÓGBY BY DUMNY
165
Wprowadzenie
165
Pomyl o prezentacji, jak masz przygotowa
166
Czy zdarza Ci si wypowiada nastpujce stwierdzenia?
166
Rozwizanie krok po kroku
167
Rozdzia 22. ASERTYWNA SPRZEDA
173
Wprowadzenie
173
Pomyl o sytuacji, w której skadasz potencjalnemu klientowi ofert
174
Czy zdarza Ci si wypowiada nastpujce stwierdzenia?
174
Rozwizanie krok po kroku
175
Rozdzia 23. JAK SOBIE RADZI Z DYREKTOREM
181
Wprowadzenie
181
Pomyl o spotkaniach i dyskusjach z menederami wyszego szczebla
182
Czy zdarza Ci si wypowiada nastpujce stwierdzenia?
182
Rozwizanie krok po kroku
183
Rozdzia 24. JAK SOBIE RADZI Z PODWADNYMI
189
Wprowadzenie
189
Pomyl o relacjach ze swoimi podwadnymi
190
Czy zdarza Ci si wypowiada nastpujce stwierdzenia?
191
Rozwizanie krok po kroku
191
Rozdzia 25. SOLIDNI DOSTAWCY
197
Wprowadzenie
197
Pomyl o rozmowie z niesolidnym dostawc
198
Czy zdarza Ci si wypowiada nastpujce stwierdzenia?
198
Rozwizanie krok po kroku
199
Rozdzia 26. WSPÓPRACA Z WOLONTARIUSZAMI
205
Wprowadzenie
205
Pomyl o swoich relacjach z pracujcym obok/dla Ciebie wolontariuszem
206
Czy zdarza Ci si wypowiada nastpujce stwierdzenia?
207
Rozwizanie krok po kroku
207
Rozdzia 27. CZY POTRZEBUJESZ DALSZEJ POMOCY?
213Odnośniki

Cytat


Idąc po prostej drodze, najczęściej pokonujemy ją zygzakiem. Kamil Ejsymont
Errare humanum est, in errore perservare stultum - błądzić jest rzeczą ludzką, trwać w błędzie - głupotą. Seneka Starszy
Eadem aut turpia aut honesta - te same postępki mogą być albo haniebne, albo szlachetne. Seneka
Do nas należą tylko godziny. A godzina szczęścia znaczy wiele. Theodor Fontane
A z wierszy napisanych chyba ten nie umrze, co nie bał się stać prawdą lub stał się muzyką. Jan Twardowski (ur. 1915)